Gór község hivatalos honlapja 

 Szeretettel várunk Mindenkit 2016.12.17-én 17.30 -kor a faluház mellett lévő adventi koszorúnál, ahol közösen meggyújtjuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját! Utána forraltborral, teával és süteménnyel várjuk a melegedni és beszélgetni vágyókat! Sütemény, pogácsa hozzájárulásokat elfogadunk! 

 2016. december 17-én szombaton 09.00 órától 10.30-ig karácsonyi kézműves foglalkozás lesz a faluházban.

 

Kedves Gyermekes Családok! December 5-én 17.00-kor érkezik a Mikulás a Faluház nagytermébe. Aki szívesen részt venne rajta és szeretné, hogy a Mikulás megajándékozza csemetéjét, az névvel ellátott csomaggal érkezzen:) Szeretettel várunk Mindenkit!!!!!

 

 

Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

 

 

 

Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§.

(1) Gór község közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi ellátási körzetet alkot.

(2) Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás tekintetében Gór község közigazgatási területe a Bő Széchenyi u. 27. székhelyű vegyes háziorvosi ellátási körzethez tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vegyes háziorvosi körzethez tartozik még Chernelházadamonya, Bő, Mesterháza községek teljes közigazgatási területe.

(4) Gór község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott iskola-egészségügyi ellátási körzet ellátási körébe tartozik a Bői Általános Iskola.

(5) Védőnői ellátás tekintetében Gór község közigazgatási területe a Bük,  Eötvös u. 2. székhelyű védőnői ellátási körzethez tartozik.

(6) Fogorvosi alapellátás tekintetében Gór község közigazgatási területe a Hegyfalu Kossuth u. 64. székhelyű fogorvosi alapellátási körzethez tartozik.

 

2.§.

 

(1)Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Gór község közigazgatási területe a Bük Eötvös u. 2. székhelyű ügyeleti ellátási körzethez tartozik.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Gór község közigazgatási területe a Szombathely, Wesselényi u. 4. székhelyű fogorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozik.

 

3.§.

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gór Község Képviselőtestületének az orvosi körzetek határainak kijelöléséről szóló 4/2002.(VI.21.) önkormányzati rendelete.

Gór, 2016.

Simon Károly

alpolgármester

dr. Vincze György

jegyző

 Kérjük támogassa személyi jövedelemadója
1 százalékával alapítványunkat, amely a településünkön
élő beteg gyermekek gyógykezelését és életkörülményük
javítását segíti.

  Góri Beteg Gyermekekért Alapítvány
 Adószáma: 18890648-1-18

Köszönjük az elmúlt évi támogatásukat és az egyéni adományokat!
                                          Alapítvány Kuratóriuma

 Telekadó

 

1. kép tárgya:  Kéknyelv megfigyelési körzet kiterjesztése (Nemzeti Élelmiszerlánc - biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és állatvédelmi Igazgatósága

2. kép tárgya: Sopronhorpács üzemelő vízbázis hidrogeológiai védőterületét kijelölő 10.482/4/2003. I. számú határozat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

3. kép tárgya:Sopronhorpács -Lövő regionális vízmű részét képező Lövő üzemelő vízbázis védőövezeteinek kijelölése 

 Postai csekkek feladása minden hétköznap 8.00 -8.30-ig a Faluházban!

Könyvtár nyitvatartása: péntek 17.00 - 19.00

helyszín: Faluház emelete

Könyvek, Újságok, Folyóiratok, filmek nagy választékban.

A beiratkozás ingyenes!